Skole- og barnehagetilbud

Museum
Målgruppe

Lillehammer '94 – Ideen, visjonen og arven

Videregående skole
Bli kjent med OL på Lillehammer i 1994.

Temaomvisninger for idrettselever

Videregående skole med idrettslinje
Spennende temaomvisninger til fordypning akkurat slik elevene ønsker det.