Skole- og barnehagetilbud

Museum
Målgruppe

OL OG FRED - BARE EN DRØM?

8.-10. trinn og videregående skole

Selve FN-dagen 24. oktober, blir kalt for Fredsdagen. Denne dagen passer det godt å besøke Norges Olympiske Museum. FN og OL er basert på de samme grunnverdiene.

Lillehammer '94 – Ideen, visjonen og arven

Videregående skole
Bli kjent med OL på Lillehammer i 1994.

Raskere, høyere, sterkere….TØV!

Videregående skole med idrettslinje
Møt Pierre de Coubertin og Fridtjof Nansen og hør dem fortelle om OL.

Arven etter OL

7. trinn
Obligatorisk DKS-tilbud i Lillehammer kommune.