Skihopper med fakkel klar til å hoppe utfor lysgårdsbakken.

Jubileumskonferanse Lillehammer OL 1994 – 25 år

Spennende foredragsholdere tar for seg "The best  winter olympic games ever" og det blir paneldebatt om veien videre.

Fredag 15. februar

kl. 12.00 - 16.00

Jubileumskonferansen for Lillehammer OL 1994 – 25 år vil både se tilbake på de XVII Olympiske Vinterleker og årsakene til at det gikk så bra, samt at en vil se på hva Lillehammer’94 tilførte OL-regionen og Norge.

Fra IOC sin side vil en beskrive utviklingen av olympiske leker fra 1994 og fram til 2019. Fremtidig OL og bærekraft er temaet for flere av innleggene.

I siste del av konferansen vil en debattere hvordan framtidens olympiske leker bør være, og hvilke veivalg den olympiske bevegelse står overfor.

Se hele programmet!

Vel møtt til en spennende OL-dag på Lillehammer. 

Arrangører: Lillehammer kommune, Norges Olympiske Museum, Lillehammer Olympic Legacy Sport Centre, Høgskolen i Innlandet, Norges idrettsforbund og Gyro Conference

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum