Tegning: Lise Halsnes

Idrettsglede for alle – så lenge de har råd?

En ny utstilling om idrett og fattigdom.

Fra
16. juni

Til
15. desember

Tidspunkt
Hele dagen

Les også: Utstillingsåpning 16. juni kl. 12.00 

Er idrett i ferd med å bli et privilegium for dem som har god råd?

Alle barn og unge har rett til å delta i idrett og annen fritidsaktivitet. Likevel er det mange som ikke kan være med fordi familien ikke har råd.

"Skulle ønske jeg kunne være med på turn, jeg."

Sitat fra boken Ungdom og idrett, 2016

Forskjellene øker

Utstyr, reiser og medlemsavgifter koster mer og mer. Samtidig øker forskjellene mellom folk.

Elleve prosent kan nå defineres som fattige sett i forhold til størstedelen av befolkningen i Norge. 

Å ha dårlig råd er ikke noe man snakker høyt om, og det blir derfor ofte skjult for andre.

Hvordan inkludere

I denne utstillingen presenteres du for eksempler på hvordan det å ha lite kan arte seg i møter mellom unge, foreldre, idrettsledere og utstyrsleverandører.

Utstillingen presenterer ingen svar, vi inviterer deg til å være med å reflektere over hvordan idrettsglede kan bli for alle.

Utstillingen "Idrettsglede for alle – så lenge de har råd?" er laget i samarbeid med forskere ved Høgskolen i Innlandet.