Den internasjonale olympiske komité (IOC)

Den internasjonale olympiske komité (IOC) er høyeste myndighet i den olympiske organisasjon.

Den første olympiske kongress ble avholdt i aulaen til Sorbonne-universitetet i Paris 23. juni 1894.

79 menn fra 12 land var tilstede inkludert initiativtaker, den franske baron Pierre de Coubertin. Le Comité International des Jeux Olympiques - Den internasjonale olympiske komité - ble stiftet på kongressens siste dag. Det ble vedtatt å arrangere olympiske leker i Athen 1896 og i Paris 1900.

Et samlebilde av de som deltok på IOC sitt første møte.

Fra et av IOCs første møter. Fra venstre: Willabald Gebhardt (Tyskland), Baron Pierre de Coubertin (Frankrike), Jiri Guth (Bohemia), President Dimitros Vikelas (Hellas), Ferenc Kemey (Ungarn), Aleksei Butovksy (Russland), og Viktor Balck (Sverige). Foto: Getty Images/IOC.

Major Victor Gustaf Balck fra Stockholm var eneste utsending fra Norden som deltok i dannelsen av IOC. Balck var IOC-representant fra 1894 til 1921. Han var også sterkeste motstander i Norden mot olympiske vinterleker som ble innført i 1924.

IOC er en politisk uavhengig organisasjon. IOC eksisterer som en paraplyorganisasjon og eier alle rettigheter til de olympiske symboler som ringene, flagget, det olympiske motto, hymnen og de olympiske leker. Hovedoppgaven for IOC er å overvåke ulike arrangører av sommer- og vinterlekene.

Etter dagens regler kan IOC ha maksimalt 115 medlemmer. Viktigste beslutningsorgan er Eksekutivkomiteen som ble etblert i 1921.

Prinsesse Nora (f. 1950) av Luxemboug var første kvinne som ble valgt inn i IOC. Det skjedde i 1984. Pr. desember 2007 hadde IOC 20 kvinnelige medlemmer. Gunilla Lindberg (f. 1947) fra Stockholm er den kvinnen som har nådd høyest opp i IOCs rekker. Hun ble medlem i 1996 og valgt til visepresident i 2004.

IOCs hovedkvarter ble opprettet i Lausanne i nøytrale Sveits under 1. verdenskrig. 

IOCs presidenter og norske IOC-medlemmer