Han startet OL-eventyret

Pierre Frédy, Baron de Coubertin ble født i Paris i 1863. Han blir regnet som grunnleggeren av de moderne olympiske leker. 

Pierre de Coubertin startet De olympiske leker

Pierre de Coubertin Foto: Scanpix

LINK TIL DIGITAL FORTELLING KOMMER

Han kom fra en velstående, aristokratisk famile og vokste opp i en samtid preget av politisk og sosial uro. 

Frankrike tapte den tysk-franske krig 1870-71, og nye sosiale klasser utfordret de etablerte makthaverne.

Han ble fascinert av problemene ved utdanning allerede som ung mann. Under et opphold i England kom han til den slutning at han ville endre det franske utdanningssystemet. Han hentet idealer fra de engelske kostskolene hvor sport stod sentralt, og idrettskonkurranser ble betraktet som ypperlig redskap i moralsk oppdragelse. Han var enig med Montaigne i at "for å styrke hjernen, må man først styrke musklene". Coubertin var selv en aktiv sportsmann og praktiserte boksing, fekting, ridning og roing!

Utgravningene av det gamle anlegget i Olympia i 1875 - 1881 utført av tyske arkeologer vakte Coubertins interesse. Han hadde studert gresk litteratur og ble fascinert av de olympiske leker. Han begynte å leke med tanken om at Frankrike burte klare å blåse liv igjen i de olympiske leker. Idéen ble først fremlagt offentlig i et møte i det franske idrettsforbund høsten 1892.

23. juni 1894 ble fremstående idrettspersoner sammenkalt til Paris for å drøfte saken. 79 representanter fra 12 nasjoner deltok og vedtak ble gjort om å gjenoppta de olympiske leker. Denne dato er derfor blitt sett på som stiftelsesdatoen for Comité International Olympique eller Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Den første president i IOC var greske Demetrius Vikelas fra Hellas. I 1896 overtok Pierre de Coubertin presidentrollen og ledet IOC i 29 år frem til kongressen i Praha i 1925. Da ble han utnevnt til ærespresident i IOC på livstid, som den eneste i historien.

Coubertin trakk seg tilbake fra IOC i 1925 for å hegi seg til sitt pedagogiske arbeid som han kalte sin "uferdige symfoni". I en alder av 69 år publiserte han i 1931 sine "Olympiske Memoarer" hvor han understreket den intellektuelle og filosofiske siden av sitt foretagende.

Pierre Frédy, baron de Coubertin døde plutselig av et hjerteinfarkt 2 september 1937 i en park i Geneve. Han ble begravet i Lausanne, men etter hans eget ønske ble hjertet hans skåret ut og ført til Olympia. Der ble det støpt inn i en minnebauta. I tråd med dette er det Lausanne som forvalter organisasjonen IOC og pengestrømmen, mens det er Olympia som tar hånd om den ideologiske arven. i og med Det internasjonale olympiske akademi.