Bilde av en fredsdue laget av mennesker som holder lykter og et bilde fra krig.
Foto: IOC / TOML og Getty Images

Olympisk fred – bare en drøm?

Har fredsidealet til de olympiske leker noen effekt?

Til 31. januar 2019

Tidspunkt
Hele dagen

Se program for utstillingsåpningen tirsdag 19. juni kl. 14.00.

Visste du at de olympiske leker er basert på en visjon om hvordan idrett kan bidra til gjensidig forståelse og fred på tvers av landegrenser? Forbindelsen mellom OL og fred går helt tilbake til antikkens tid.

I dag er det mange sterke fredssymboler forbundet med lekene. Men mens idealene understreker at OL er et virkemiddel for å oppnå en mer fredelig verden, har de i møte med virkeligheten blitt satt på prøve mange ganger.

Og hva med vinter-OL i PeyongChang tidligere i år? Har lekene åpnet en vei til varig fred mellom Nord- og Sør-Korea – eller ble de bare brukt til propaganda og spill?