Foto: Audbjørn Rønning

Har du behov for møterom på Lillehammer har Maihaugen mange flotte møterom av ulike størrelser.