Norges Olympiske Museum / Om OL-museet / OL-museets historie

OL-museets historie

Norges Olympiske Museum på Lillehammer ble offisielt åpnet av Kong Harald og Dronning Sonja 27. november 1997. 

Norges Olympiske Museum ble bygget av etterbrukskroner etter OL på Lillehammer, og åpnet sine dører i Håkons Hall i 1997. Etter 17 år meldte moderniseringsbehovet seg, og museet ble bestemt flyttet til Maihaugen i 2014. Målet var å bygge et nytt, interaktivt og moderne museum som skulle stå ferdig til Ungdoms-OL.

11. februar 2016 åpnet det nye OL-museet med alle nobiliteter til stede i en fullsatt Maihaugsal. Dronning Sonja sto for den offisielle åpningen.

Norges Olympiske Museum sitt formål er å samle, bevare, formidle, dokumentere og drive forskning i materiale fra den olympiske historien, med hovedvekt på norsk olympisk historie og norsk idrettshistorie generelt. 

Åpningen av nye OL-museet, 11. februar 2016. Foran hoppbakken står fra venstre Espen Bredesen, Dronning Sonja, Kronprinsesse Mette-Marit, Stine Lise Bratberg og Bjørn Dæhlie. Foto: Audbjørn Rønning/OL-museet

Fra åpningen av ol-museet på Lillehammer i 1997

Fra åpningen av OL-museet i 1997. Egil Danielsen forteller Kongen og Dronningen om Melbourne 1956. Foto: Scanpix

Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen fra scena i Maihaugsalen. Foto: Audbjørn Rønning/OL-museet