Foto: Ian Brodie

De antikke lekene

De antikke lekene ble arrangert hvert fjerde år fra 776 f.Kr. til 393 e.Kr. i Olympia i Hellas.

Diskoskasteren

En av billedhuggernes store mestere var grekeren MYRON hvis verker dateres til 470 - 450 f. Kr.

Han startet OL-eventyret

Pierre Frédy, Baron de Coubertin ble født i Paris i 1863. Han blir regnet som grunnleggeren av de moderne olympiske leker. 

Det internasjonale olympiske akademi

Det internasjonale olympiske akademi (IOA) jobber for å fremme verdisynet og det holdningsskapende arbeidet i idretten.

Olympismen

Denne ideologien som Coubertin ville skulle gjennomsyre det moderne samfunn kalte han for OLYMPISMEN.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

NIF er det høyeste organ i den norske idrettsbevegelsen og er det samlende organ for landets idrettskretser og særforbund.