0IMG_1317.jpg
Foto: Jørgen Skaug

Er nordmenn født med ski på beina?

Omvisning.

 

Da Norge skulle skape sin egen identitet etter 1814 ble norske fjell og skiløping brukt som symboler på norsk identitet. Den kjente polfareren Fridtjof Nansen er den første som skriver om skiløping i boka si "Paa ski over Grønland". Vi går gjennom OL-historien og ser på hvordan nordmenns forhold til ski har utviklet seg fram til i dag.

Ønsker din gruppe spesialomvisning?
Ta kontakt med salgs- og markedskonsulent Siv Nårstad Skansen for mer informasjon.
siv.skansen@lillehammermuseum.no
Mobil 934 11 821.