Personvernerklæring

Her finner du oversikt over hvordan Stiftelsen Lillehammer museum håndterer dine personopplysninger.

1.    Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder for besøkende på Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Norges Olympiske Museum, Bjerkebæk, Aulestad, Norges Postmuseum, og våre nettsider. Erklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger, herunder formål, innsamling, lagring, bruk og sletting. Personvernerklæringen inneholder også informasjon om viktige rettigheter og plikter etter personopplysningsloven. 

2.    Stiftelsen Lillehammer museum – behandlingsansvarlig

Stiftelsen Lillehammer museum (org.nr. 955 378 024) har til formål å samle inn, bevare, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner, og å skape interesse for og økt kjennskap til billedkunst og andre visuelle uttrykksformer.  Med utgangspunkt i samlingene skal stiftelsen drive forskning og formidle kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre former for opplevelser og informasjon. Stiftelsen Lillehammer museums administrerende direktør er behandlingsansvarlig for stiftelsens behandling av personopplysninger.

3.    Kontaktinformasjon

Henvendelser om personvern kan rettes til:

E-post: post@lillehammermuseum.no 
Adresse: Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer
Telefonnummer: +47 61 28 89 00 

4.    Generelt om behandling av personopplysninger

Enhver opplysning som kan kobles til deg som person regnes som en personopplysning. Vi behandler dine personopplysninger kun når det foreligger hjemmel til det, altså etter samtykke, når det er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg eller noen du er kontaktperson for, for å oppnå formål knyttet til arkivering i allmennhetens interesse eller vitenskapelig eller historisk forskning, når det foreligger en rettslig forpliktelse til det, eller etter en interesseavveining av våre berettigede interesser opp mot ditt personvern. 

Bare de som trenger tilgang til dine personopplysninger skal ha det og vi stiller krav til sikkerhet i våre løsninger som behandler personopplysninger. KulturIT drifter vår infrastruktur og våre digitale løsninger. Kultur ITs. Vi har inngått databehandleravtaler med KulturIT og underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne, for å sikre at personopplysningene kun behandles i tråd med våre instrukser og ivaretar informasjonssikkerheten. 

All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS eller hos tredjeland godkjent av EU-kommisjonen. Vi deler ikke personopplysninger når det ikke foreligger hjemmel til dette. 

Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er innsamlet for og evt. offentlige forpliktelser krever det. Hvis vi behandler personopplysningene dine med grunnlag i samtykke, kan du trekke samtykket tilbake. 

5.    Nyhetsbrev

For å motta nyhetsbrev, må du gi samtykke til behandlingen ved å oppgi din e-postadresse. E-postadressen lagres i vår database, den deles ikke med andre. E-postadressen slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å melde deg av via nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss.

6.    Kjøp via nettsidene

Dersom du vil inngå en avtale med oss via nettsidene, for eksempel ved kjøp av billetter eller årskort, må du avgi personopplysninger. Vi bruker betalingstjenesten Netaxept for å gjennomføre kjøp via nettsidene våre. Når du gjennomfører kjøpet, får Stiftelsen Lillehammer museum beskjed om hvem som har betalt. Personopplysningene vi innhenter benyttes for å gjennomføre avtalen med deg og for å oppfylle lovkrav i forbindelse med transaksjonen, for statistikk over besøkende og for å forbedre brukeropplevelsen.  
Når det gjelder Netaxept ser vi kun de fire siste transaksjonene av kortnummer og har ingen påvirkning på hvor lenge dette lagres. Hvis enkeltpersoner tar kontakt for å få fjernet slike opplysninger så gjør vi det. Opplysningene slettes automatisk etter 5 år.

7.    Melde interesse til arrangement, kommentarer/bilder på sosiale medier

Vi benytter sosiale medier som informasjonskanal for å markedsføre våre muse og arrangementer. 
Du er velkommen til å melde interesse til våre arrangementer, like våre sider/poster og kommentere på våre sider på sosiale medier. 

Du styrer selv hvilke opplysninger du legger ut og du kan når som helst fjerne opplysningene. Hvordan informasjonen du legger ut deles, bestemmes av alternativene på den aktuelle plattformen og dine egne innstillinger på plattformen. Det er plattformoperatøren som er ansvarlig for dine innlegg. Dersom du deler bilder, må du sørge for at de som er på bildet samtykker til at du deler dette. Vær oppmerksom på at det som legges ut kan lagres av de som får opp opplysningene, f.eks. ved skjermbilde.

8.    Besøkende og kunder

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre avtaler om billettkjøp og andre kjøp hvor det er nødvendig å lagre navn og kontaktopplysninger. Ved taxfreekjøp beholdes gjenpart av utfylt lovpålagt skjema i inntil 5 år. 

9.    Digitalt bildearkiv 

Hvis du deler informasjon, bilder eller annet innhold med oss via KulturITs eKultur-løsninger, behandler vi dette for å kunne ivareta dette for ettertiden, forskning og dokumentasjon. Vi behandler også dine kontaktopplysninger for det formål å kunne kontakte deg. Behandlingen er begrunnet i å ivareta/dokumentere forskningsmateriale og berettiget interesse i å kunne kontakte deg.

KulturIT er behandlingsansvarlig for opplysningene i din brukerprofil på de ulike eKultur-løsningene, mens Stiftelsen Lillehammer museum er behandlingsansvarlig for de opplysninger du deler med oss via løsningene. 

10.    Oppfølgning av henvendelser, bestillinger og leie av lokaler

Vi behandler navn og kontaktopplysninger for å følge opp dine henvendelser til oss, forespørsler om booking og bestillinger. Booking og bestillinger skjer gjennom HUBSpot, og vår kundedatabase lagres i Visma Net. Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å følge opp henvendelsene, og senest etter 5år. Personopplysninger i forbindelse med bestillinger lagres til avtalen er gjennomført. Klagesaker arkiveres i (5 år).

11.    Kontaktpersoner hos samarbeidspartnere/presse

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos våre samarbeidspartnere, samt journalister/presse for formidling av pressemeldinger og annen informasjon med potensiell nyhetsverdi. Dette gjelder typisk navn og kontaktinformasjon, og er begrunnet med en berettiget interesse i å følge opp avtaler og annen kommunikasjon med våre samarbeidspartnere og media.

12.    Kameraovervåkning

Vi har kameraovervåkning på flere av våre museer. Dette har vi for å forebygge og avdekke skader på våre bygninger, eiendeler, objekter og annet som befinner seg i vår varetekt. Det foreligger en interesseavveining til grunn for tiltaket, og det er oppslag om kameraovervåkning på de av våre museer som har dette. Videoer fra kameraovervåkning slettes etter én uke. Dersom vi mistenker en straffbar handling, kan vi gå inn og lagre klipp i inntil 30 dager, og eventuelt utlevere klippet til politiet der det er rettslig grunnlag for det. 

13.    Søkere på stillinger 

Ved innsending av søknad på stillinger hos oss behandler vi de opplysninger søkerne sender inn, slik som navn og kontaktopplysninger, søknad, cv og øvrige vedlegg til søknaden. Søknaden sendes gjennom Talent Recruiter, som vi har en databehandleravtale med. Behandlingsgrunnlaget er gjennomføring av tiltak på søkerens anmodning. Opplysninger om søkere slettes etter 14 måneder.

14.    Frivillige

For å administrere din deltakelse som frivillig, behandler vi navn, kontaktopplysninger og fødselsdato. Behandlingsgrunnlaget er avtalen om å stille som frivillig. 

17.    Omtalt i beretninger eller innsendt materiale / avfotografert i innsendt materiale

Som utgangspunkt skal den som publiserer bilder via eKulturløsningene ha innhentet samtykke til slik publisering av den/de som er avbildet. Dersom du likevel skulle være avbildet på et publisert bilde, og ønsker dette fjernet, kan du ta kontakt med oss med opplysninger om hvilket bilde det gjelder. 

18.    Brukermønster

Vi bruker informasjonskapsler («Cookies») , Google Analytics 4, Meta Pixel og TikTok Pixel for å analysere brukermønsteret på nettstedet vårt og i sosiale medier. Dette er standard teknologi, som de aller fleste nettsteder bruker i dag. 

Formålet med innhentingen er å få statistikk om bruken av nettstedet og sosiale medier, slik at vi kan gi tilpasset markedsføring, hjelp til videre utvikling og forbedring av tjenesten. 

Du kan lese mer om og evt. reservere deg mot dette på Googles personvernside eller under dine personlige innstillinger på Facebook. Du kan hindre at informasjonskapsler(«Cookies») lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. 

19.    Rettigheter for den registrerte

Stiftelsen Lillehammer museum behandler personopplysningene dine i henhold til personopplysningsloven og denne personvernerklæringen. Du kan kreve innsyn i, og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Se mer om dette på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter.

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter som nevnt ovenfor, kan du ta kontakt med oss, se kontaktinformasjon innledningsvis i personvernerklæringen. For å være sikre på at du er du, kan det være at vi krever opplysninger og/eller dokumentasjon som understøtter dette, slik at vi ikke gir ut opplysninger til feil person. 
Du har som hovedregel krav på kostnadsfritt svar på din henvendelse innen 30 dager. 

Hvis du har flere spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ber vi deg ta kontakt med oss. Dersom du har kommentarer til eller innsigelser mot vår behandling av personopplysninger hører vi også gjerne fra deg. Du kan dessuten klage til Datatilsynet dersom du mener vi ikke behandler opplysningene i tråd med loven eller det vi sier i denne erklæringen. Datatilsynets kontakt-opplysninger og informasjon om hvordan du går frem ved klage finner du på www.datatilsynet.no.

Vi gjør oppmerksom på at du kan ha begrensede rettigheter til sletting, retting og begrensning av behandling der personopplysningene dine behandles til formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller oppbevaringsplikten er lovpålagt.