Foto: Camilla Damgård/Norges Olympiske Museum

Norges Olympiske Museum er en utmerket arena for events og andre gruppeopplevelser. Vi tilbyr spesialomvisninger i museet, i tillegg til at OL-museet inngår i en pakke som involverer flere aktører i distriktet. 

Bli med på en interessant omvisning der våre kunnskapsrike guider gir dere en fordypning i museets mange historier.

Omvisningene tar ca 45 minutter. Etterpå er det mulig å gå på egen hånd og utforske enda mer. 

Kontakt oss for tilbud.

siv.skansen@lillehammermuseum.no

Er nordmenn født med ski på beina?

Da Norge skulle skape sin egen identitet etter 1814 ble norske fjell og skiløping brukt som symboler på norsk identitet. 

 

Norges olympiske historie

Hva har Norge betydd for OL og OL betydd for Norge?