De antikke lekene – tilbakegangen

Tilbakegangen for antikkens olympiske leker skjedde gradvis


Verdens kraftsenter flyttet til Roma, og de olympiske idealene ble mindre viktige. I 276 e.Kr. begynte de første ødeleggelsene av bygningene i Olympia.

De olympiske idealene lot seg ikke forene med de tidlige kristne idealene: Feiringer til ære for de greske guder ble ansett som hedenske, og grekernes kroppssyn ble foraktet.

I 393 e.Kr. nedla Keiser Theodosius forbud mot de olympiske leker. Senere fulgte plyndringer, jordskjelv og oversvømmelser. Olympia ble begravet og ble ikke gjenoppdaget før på slutten av 1700-tallet.

Utgravingene av Olympia på 1800-tallet inspirerte Pierre de Coubertin til å gjenopplive de olympiske leker.

Skisse av naken idrettsmenn som konkurrerte i antikken.

Idrettsmennene konkurrerte nakne og var et yndet motiv for billedhuggere og malere. Foto Siv Kjersti Nårstad Skansen