Det internasjonale olympiske akademi

Det internasjonale olympiske akademi (IOA) jobber for å fremme verdisynet og det holdningsskapende arbeidet i idretten.

Bygningen til Det internasjonale olympiske akademi i Hellas.

Det internasjonale olympiske akademi i Hellas. Foto: Norges Olympiske Museum

Målet til IOA er å skape et internasjonalt akademisk senter i Olympia (Hellas) for å bevare og spre de olympiske holdninger og verdier.

IOA omfavner alle organisasjoner som har som mål å bygge en fredeligere og bedre verden gjennom utdannelse av folk innen idrett. Idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse, vennskapelighet, solidaritet og fair play.

Alle land som er medlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC) er forpliktet til å arrangere et nasjonalt olympisk akademi hvert år. IOC anerkjenner at utdanning er ryggraden i den olympiske bevegelse, og støtter derfor IOA og andre institusjoner som engasjerer seg i formidling av de olympiske holdninger og verdier.

Norges olympiske akademi har holdt mange av sine sesjoner på Nansenskolen på Lillehammer. Den første sesjonen ble holdt her i 1988.