Diskoskasteren

En av billedhuggernes store mestere var grekeren MYRON hvis verker dateres til 470 - 450 f. Kr.

Diskoskasteren ble opprinnelig laget i bronse, men er gått tapt. Det er mulig at denne ble laget etter tre olympiske seiere.

Kopier ble laget i marmor, og flere av disse eksisterer fremdeles. Tanken om harmoni var sentral i grekernes kroppssyn. For å være en del av en harmonisk verden, måtte mennesket være preget av harmoni. Mennesket burde utvikle alle sider av seg selv, både det fysiske og det intellektuelle

De stedene der grekerne dyrket vitenskap og filosofi, var samtidig arenaer for idrett.

Skulpturen er et eksempel på dyrkingen av det aktive, handlende menneske som stadig søker mot det perfekte. I idretten så grekerne mennesket på det vakreste. Den individuelle prestasjonen stod i sentrum.

Diskoskaster fra OL

Myrons diskoskaster eller DISCOBOLOS. Foto: Siv Kjersti Nårstad Skansen