Grønne leker

Miljøvernerne var opptatt av hvordan OL- anleggene ville gripe inn i og påvirke landskap og natur.

Det var vedtatt at skøytehallen på Hamar skulle plasseres i Åkersvika, i et sårbart våtmarksområde og et viktig fuglereservat. Naturvernere var imot og det ble bråk.

Etter en langvarig konfrontasjon bestemte LOOC seg for å komme verneinteressene i møte og bruke oppmerksomheten til noe positivt.

Etter kampen i Åkersvika ble miljødimensjonen viktig for Lillehammer-OL, og senere av IOC etablert som et viktig premiss for fremtidige OL-arrangører.