Nordiske leker

Inspirert av de olympiske leker skapte svensken Victor Balck, som var ett av fem opprinnelige IOC-medlemmer, de første internasjonale idrettsleker for vinteridretter.

De nordiske leker ble arrangert åtte ganger i perioden 1901-1926 og ble en viktig forløper til vinter-OL. Siden Norge var i union med Sverige skulle lekene ambulere mellom Stockholm og Kristiania. Fra 1905 førte politisk uro rundt unionsoppløsningen til gjensidig boikott av lekene. Med etableringen av olympiske vinterleker i 1924 og Balcks død i 1928, mistet lekene drivkraften og ble innstilt.