Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

NIF er det høyeste organ i den norske idrettsbevegelsen og er det samlende organ for landets idrettskretser og særforbund.

HISTORIKK

Norsk idretts organisasjonshistorie begynte med framveksten av de forskjellige skytterlagene.

15. mars 1861 ble Centralforeningen for utdredelse af Legemsøvelser og Vaapenbrug stiftet. Organisasjonen var inspirert av nasjonal forsvarsvilje og hadde som motto "Værg dit Land". En rekke splittelser og endringer fulgte.

I 1893 ble navnet endret til Centralforeningen for utbredelse av Idræt, avløst av Norges Riksforbund for Idræt (1910) og Norges Landsforbund for Idræt (1919).

Enighet i 1946

Kong Haakon på talerstolen da Idrettstinget ble åpnet.

Oslo 10. februar 1946. Norges Idrettsforbunds konstituerende idrettsting etter krigen. Det var Norges Landsforbund for Idrett og Arbeidernes idrettsforbund som var blitt enige om en sammenslutning. Bildet viser kong Haakon på talerstolen i Aulaen under åpningen av Idrettstinget. Arkivfoto NTB/Scanpix. 

Landsforbundet og Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) som ble stiftet i 1924, ble enige om sammenslutning i 1940. Etter krigens slutt ble Norges idrettsforbund (NIF) konstituert i 1946.

Norges Olympiske Komité (NOK) fant sin form i 1903 og hadde som oppgave å forberede og gjennomføre Norges deltagelse i olympiske leker. I tillegg var NOK bindeledd til IOC og andre lands olympiske komitéer.

NIF og NOK sammen

I 1994 ble presidenten i NIF også president i NOK, og i 1996 ble NIF og NOK slått sammen under navnet Norges idrettsforbund og olympiske komité. Initialene NIF ble valgt.

Med gyldighet fra 1. januar 2008 endret organisasjonen navn til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Samtidig ble de gamle initiatlene NIF beholdt.

NIFs hovedkvarter er i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. Idrettsforbundet har kontorer i Idrettens Hus på Ullevaal Stadion og har omtrent 220 fast ansatte fordelt på idrettskretser, Olympiatoppen og Idrettsforbundet sentralt.

NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå idrett for alle.

Avgjør OL-deltakelse

Idrettstinget er organisasjonens høyeste myndighet. En av oppgavene er å vurdere norsk deltagelse i olympiske leker. I spørsmål som gjelder Norges forberedelse til og deltagelse i de olympiske leker gjelder IOCs charter.

IOCs representant(er) i Norge skal ha plass i idrettsstyret som er NIFs høyeste myndighet mellom tingene.