Fredsdue Lillehammer
Foto: 1994 - Comité International Olympique (CIO) - MAEDER, Jean-Paul

Fredsduen

Fredsduen med OL-flammen i bakgrunnen, symboliserer våpenhvilen. 

I en verden preget av krig og uroligheter, representerer fredsduen et av IOCs idealer; å bygge en fredeligere og bedre verden gjennom sport og olympiske idealer

Fredsduene ble sluppet første gang under åpningsseremonien i Antwerpen i 1920.

Tradisjonen med våpenhvile eller "ekecheiria" ble etablert allerede i det gamle Hellas i det 9. århundre f. Kr.

Kongene Ifitos av Elis, Lykurgos av Sparta og Kleostenes av Pisa undertegnet en hellig våpenhvile for områdene rundt Olympia og Elis i 884 f. Kr.

Avtalen ble risset inn på Ifitos' diskos. Under våpenhvilen la de krigerske småstatene i Hellas ned våpnene slik at atleter og tilskuere kunne reise trygt til og fra de olympiske leker. Et år i forkant av lekene reiste tre utsendte fra Elis rundt i Hellas og bekjentgjorde våpenhvilen.

IOC ønsket å gjenskape den gamle idéen om våpenhvile. IOC vil på denne måten bidra til fredelige og diplomatiske løsninger på ulike konflikter rundt omkring i verden.