logo

Norge som vertsnasjon

Foto: Ian Brodie / Visit Lillehammer
Norges Olympiske Museum / Opplevelser / Norge som vertsnasjon

Norge har vært vertsnasjon to ganger. I OL-museet kan du lære mer om likhetene og forskjellene mellom disse lekene. 

De to vinterlekene var vidt forskjellige, men folkelivet og engasjementet var det samme. 
Oslo kommune sto som arrangør av de olympiske vinterleker i Oslo i 1952. Arrangøren brukte OL som brekkstang for å løse utfordringer byen sto overfor etter krigen. Lekene på Lillehammer i 1994  var et statlig anliggende og skulle bli «The best Olympic Winter Games ever».