Om Stiftelsen samlebilde

Skole og barnehage

Vi tilbyr tilpassede pedagogiske opplegg på Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Aulestad og Bjerkebæk.

En tur til et av våre museer vil bidra til undring, kreativitet og varierte læringsmetoder.

Et museumsbesøk kan inngå som oppstart, fordypning eller repetisjon av egne undervisningsopplegg. 

Skoletilbud for høstsemesteret legges ut for booking innen 1. august 2021.