medaljer_Rannveig Røstad
Foto: Rannveig Røstad / Norges Olympiske Museum

Utlån

Les våre retningslinjer og betingelser for utlån. 

Det kan lånes ut gjenstander til for eksempel utstillinger, forskning, konservering, fotografering, publisering eller undervisning. 

Vi har ansvar for langsiktig bevaring av samlingene, og stiller krav til betingelser for utlån. Gjenstander må behandles og utstilles forsvarlig med hensyn til klima og sikring mot tyveri og ødeleggelse. 

Søknad om lån

Ved søknad om lån må det sendes skriftlig forespørsel til: post@lillehammermuseum.no 

Forespørsel må inneholde:

  • Låntaker og kontaktinformasjon
  • Hvilke objekter som ønskes lånt
  • Formål 
  • Utstillingsforhold og sikring
  • Ønsket låneperiode

Behandlingstid må påregnes, og kan variere ut fra utlånstype. Når et utlån er godkjent/avslått vil søker få skriftlig beskjed. 

Kontrakt og lånetid

Ved godkjenning av utlån vil det bli utarbeidet skriftlig avtale, signert av begge parter. Kontrakten inneholder spesifiserte betingelser og låneperiode. 

Museet forbeholder seg retten til å få igjen gjenstandene i løpet av utlånsperioden i tilfelle spesielle behov skulle oppstå. 

Kostnader

Ved godkjennelse av utlån må det påregnes et administrasjonsgebyr fra kr. 1500,-. Låntaker må forsikre gjenstandene i utlånsperioden, og dekke kostnader til transport og eventuelle andre kostnader ved det enkelte utlånsobjektet.