Nansen_toppbilde_AK Eggen
Foto: Ann Kristin Eggen/OL-museet

Fridtjof Nansen - på ski over Grønland

Nansen hadde en viktig rolle i å gjøre Norge til en ski-nasjon, og på OL-museet kan du lære mer om hvordan han befestet skienes nasjonale rolle.  

 

Fridtjof Nansens ekspedisjon var den første til å krysse innlandsisen på Grønland i 1888 - 1889. Bragden ble Nansens store gjennombrudd som polarforsker og kjendis. 

Nansens skildring av ferden i boka "Paa ski over Grønland" åpnet nordmenns og utlendingers øyne for skiidrettens gleder. 

Da Nansen gikk på ski til Nordpolen i 1896, var skienes nasjonale rolle befestet. Skiløping gikk fra å være en nasjonal idé, til å bli en nasjonal, folkelig aktivitet. 

Nansens påvirkning av skikulturen i Norge er godt dokumentert i OL-museet. Foto: Ann Kristin Eggen / OL-museet

 

«Skiløbningen er den mest nationale af alle norske idrætter, og en herlig idræt er den, — fortjener nogen navn af idrætternes idræt, saa er det isandhed den.» 
Fridtjof Nansen i Paa ski over Grønland