Ledelsen av norsk idrett

Oversikt over formenn / presidenter i ledelsen av norsk idrett

Ledelsen av norsk idrett

Formenn / presidenter i ledelsen av norsk idrett:

Centralforeningen:

1861 - 1864: Otto Richard Kierulf
1864 - 1867: Nils Christian Irgens
1867 - 1869: Otto Richard Kierulf
1869 - 1878: Lars Broch
1878 - 1881: Lars Christian Dahl
1881 - 1885: Edvard Eriksen
1885 - 1887: Olaf Petersen
1887 - 1892: Andreas Løwlie
1892 - 1902: Carl Sylow
1902 - 1904: Thorvald Prydz
1904 - 1906: Frithjof Jacobsen
1906 - 1916: Oscar Strugstad
1916 - 1919: Hans Daae

Riksforbundet:

1910 - 1914: Johan Martens
1914 - 1918: Johan Sverre
1918 - 1919: Leif S. Rode

Landsforbundet:

1919 - 1925: Hjalmar Krag
1925 - 1930: Leif S. Rode
1930 - 1932: Jørgen Jensen
1932 - 1936: Daniel Eie
1936 - 1940: Carl Christiansen

AIF:

1924 - 1926: Harald Liljedahl
1926 - 1927: Oscar Hansen
1927 - 1928: Thor Jørgensen
1928 - 1931: Thorvald Olsen
1931 - 1935: Trygve Lie
1935 - 1939: Arthur Ruud
1939 - 1940: Rolf Hofmo
1940 - 1941: Olaf Helset (formann i interimstyret, arrestert i 1941)

NIF:

1946 - 1948: Olaf Helset
1948 - 1961: Arthur Ruud
1961 - 1965: Axel Proet Høst
1965 - 1967: Johan B. Schønheyder
1967 - 1973: Torfinn Bentzen
1973 - 1984: Ole Jacob Bangstad
1984 - 1990: Hans B. Skaset
1990 - 1994: William Engseth
1994 - 1999: Arne Myhrvold
1999 - 2004: Kjell O. Kran
2004 - 2004: Grethe Fossli (fung. president)
2004 - 2007: Karl-Arne Johannesen
2007 - 2011: Tove Paule
2011 - 2015: Børre Rognlien
2015 -2019: Tom Tvedt
2019 - :         Berit Kjøll

NOK:

1965 - 1969: Jørgen Jahre
1969 - 1985: Arne B. Mollén
1985 - 1989: Jan Gulbrandsen
1989 - 1999: Arne Myhrvold