Transport DKS Lillehammer

Transport  i forbindelse med den kulturelle skolesekken Lillehammer.

Informasjon fra DKS sin handlingsplan.

For Lillehammer kommune gjelder følgende:

Skolekontoret dekker transport for de kommunale skolene som ligger lengre unna aktiviteten enn man kan forvente at de skal gå, og for elever som er så unge (1.-4. klasse) at det vil ta urimelig lang tid. Det står oppført på hvert tilbud hvilke skoler som er berettiget skyss. Skolene må selv organisere skyssen og benytter ordinært busstilbud der det er mulig. Kontakt Innlandstrafikk for å melde i fra om at det er mange som skal reise med bussen, og for å få dem til å sende faktura for reisen. Innlandstrafikk må merke fakturaen med bestillernummer 502732 «buss DKS» og sende til Lillehammer kommune.

Maihaugen

3.klasse.
                        Bybuss: Røyslimoen, Vingar og Jørstadmoen.
                        Maxi-taxi: Vingrom
7.klasse.
                        Bybuss: Røyslimoen, Vingar og Jørstadmoen.
                        Maxi-taxi: Vingrom.

 

  • Dette gjelder bare transport til de aktiviteter som er beskrevet i kulturplanen, eller i vedlegg til kulturplan.
  • Transport av elever i forbindelse med tiltak arrangert av fylkeskommunen, dekkes av fylkeskommunen.